Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti so súťažou „Hudobné želania – hudobný miniqvíz“ (IS „Hudobné želania – hudobný miniqvíz“)

2020-11-19T14:13:14+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti so súťažou „Hudobné želania – hudobný miniqvíz“ (IS „Hudobné želania – hudobný miniqvíz“) Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. [...]

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s propagačno – vedomostnou súťažou TV8 (IS „propagačno – vedomostná súťaž TV8“)

2020-11-19T14:12:44+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s propagačno – vedomostnou súťažou TV8 (IS „propagačno – vedomostná súťaž TV8“) Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla [...]

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s propagačno – vedomostnou súťažou Čarovné Vianoce s TV OSEM (IS „propagačno – vedomostná súťaž Čarovné Vianoce s TV OSEM “)

2020-11-19T14:06:39+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s propagačno – vedomostnou súťažou Čarovné Vianoce s TV OSEM (IS „propagačno – vedomostná súťaž Čarovné Vianoce s TV OSEM “) Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť [...]