Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby kurzy, prednášky, semináru, konzultácie (plnenie zmluvy) (IS Kurzy Prednášky Semináre Konzultácie)

2024-03-25T10:11:04+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby kurzy, prednášky, semináru, konzultácie (plnenie zmluvy) (IS Kurzy Prednášky Semináre Konzultácie)     Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z [...]

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s propagačnou činnosťou (IS Marketing)

2022-03-24T13:02:47+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s propagačnou činnosťou (IS Marketing) Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a [...]

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti so súťažou „SPIATOČKA“ (IS „SPIATOČKA“)

2021-02-19T11:56:53+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti so súťažou „SPIATOČKA“ (IS „SPIATOČKA“) Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní [...]

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Audiotex klientovi (plnenie zmluvy) (IS Audiotex)

2020-11-19T14:23:48+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby Audiotex klientovi (plnenie zmluvy) (IS Audiotex) Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických [...]

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy) (IS Autori)

2020-11-19T14:23:16+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom dodania autorského diela alebo výkonu podľa Autorského zákona (plnenie autorskej zmluvy) (IS Autori) Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. [...]

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s monitorovaním priestoru, ktorý nie je prístupný verejnosti (IS Kamerový systém)

2020-11-19T14:22:20+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov v súvislosti s monitorovaním priestoru, ktorý nie je prístupný verejnosti (IS Kamerový systém) Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 [...]

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby zážitkový pobyt (plnenie zmluvy) (IS Zážitkový pobyt)

2024-03-25T10:10:46+01:00Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov|

Informačné memorandum o spracovaní osobných údajov za účelom poskytnutia služby zážitkový pobyt (plnenie zmluvy) (IS Zážitkový pobyt) Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických [...]